Örme Hasır

Örme Hasır

Hasır otu, örme hasır çeşitli şekillerde örülerek çok değişik yerlerde kullanılmaktadır. Türkiye geneli hizmet veren firmamız için ☎ 0542 604 0348

Hasır nedir?     

       Hasırotu, saz vs. ile örülerek yapılmış yaygılara adı verilir. Hasırların kendisine has bir örgüsü vardır. Türkler'de direkt olarak doğruya yaygı olarak kullanıldığı gibi, halı altlarına da serilir. Bazen duvarlara da kaplanırdı. Hasır bugün camilerde de yaygı olarak kullanılır. Kurutulmuş ya da kurumuş bitkilerin sap, kabuk ya da yapraklarından yapıldığı gibi, saz gövdelerinden ya da rafyadan örülen türleri de vardır.
     Daha çok hasır otu adı verilen ve bataklıklarda yetişen bir sazdan örülür. Hasır otu,örme  hasır kilim örmek maksadıyla kullanıldığı gibi çeşitli biçimlerde örülerek çok değişik yerlerde de kullanmak mümkün. Genellikle alta serilmek üzere yapılan "kaba hasır" denilen bir hasır türü Anadolu’da çok sık görülür. Kalın sazlardan yapılan bu hasır, kır kahvelerinde, evlerde ve camilerde yaygı olarak kullanılır.
      Saz Hasır, eski Türk evlerinde çok kullanılan yaygılardandır. Türklerde taş ya da toprak odaların tahta zemin üzerlerine hasır serilirdi. Hasırcılık 17. asırda Osmanlılarda önemli sanat kollarından biri halindeydı. Yapıldıkları sazların incelik ve kalınlık durumlarına göre Örme Hasır, Trablus hasırı, Mısır hasırı, kaba hasır gibi isimler alırdı. Ayrıca, hindistancevizi elyafından ya da abak denilen bir çeşit ottan yapılan hasır, denizcilikte halat olarak kullanılır.
     
      Eskiden halıların altına, yere serilir, duvara asılır, camilerde yaygı olarak kullanılırdı. İnce hasırla, şapka, çanta, sofra örtüsü, eteklik gibi çeşitli eşyalar yapılır. Bugün daha fazla bitki lifleri yerine suni elyaf kullanılarak hasır örülmektedir. Koltuk, iskemle ve taburelerin oturacak yerlerini hasır örgüden yapmak 17. yüzyılda başlamış, temiz ve zarif görünüşü bundan dolayı gitgide dşayet kazanmıştır.
 
 
     Hasırdan yapılan çanta, sofra örtüsü, zembil ve şişe koruyucuları günümüzde de kullanılmaktadır. Günümüzde hasırcılıkta bitki lifleri yerine suni elyaftan istifade edilmektedir. Koltuk, tabure, sandalye ve iskemlelerin oturulacak yerlerinde, sun’i elyaftan yapılan hasır örgüler kullanılmaktadır. Hasır örgüsü, boydan boya gerilmiş ipler arasından ince sazlardan yapılmış her lif, ya bir alttan, bir üstten ya da iki alttan bir üstten geçirilerek tezgahlarda örülür.
Küçük eşyalar ve koltuk, sandalye için kullanılacak hasırlar elde örülür.Örme  Hasır, dürülerek ve yuvarlanarak kaldırıldığı için kullanılması basittir. Halıların altında, duvar ve tavanda kullanılırken, rutubet geçirmemesi, havayı tutması, ucuz ve basit bir dokuma biçimi olması yüzünden asırlardır Türkler tarafından çok kullanılan bir yaygı türü olarak bilinmektedir.

Share:                


YOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA